Alleen door veel meer te investeren in zonne-energie dan nu het geval is, zowel wat onderzoek als benutting betreft, kunnen we het helioceen betreden. We moeten de volgende cirkelredenering verlaten: omdat het nu niet mogelijk is, zal het straks niet lukken. We kunnen evengoed die redenering omkeren en halsstarrig weigeren de huidige beperkingen als een voldongen feit te aanvaarden.

> lees het hele artikel (externe website)