Alle deelnemers in één of meer projecten van de lokale duurzame-energiecoöperatie Opgewekt Maas & Waal zijn daardoor ook lid van de coöperatie. Zoals gebruikelijk belegt de coöperatie jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV). Dit jaar wordt deze gehouden op:

  • maandag 8 april a.s. om 19.30 uur (ontvangst), 20.00 uur (ALV)
  • Stoomgemaal De Tuut, De Tuut 1, 6629 AA Appeltern.

Het bestuur hoopt dat veel leden daarbij aanwezig zullen zijn. De agenda de daarbij horende stukken treft u hieronder aan.

Na afloop van de vergadering verzorgen medewerkers van  De Tuut een rondleiding.

Stukken