Welkom op onze website!

Laatste nieuws

In dagblad Trouw: geen techneut, maar een filosoof pleit voor zonne-energie

>Meer informatie

‘Onze’ Han en Henk als wegbereiders in de krant

>Meer informatie

Visie en missie

  • Het klimaat verandert in snel tempo en heeft ernstige gevolgen voor mens en dier overal op de wereld en zeer zeker ook voor ons in Maas en Waal – daar zijn wij van overtuigd.
  • De klimaatverandering en de gevolgen daarvan moeten nu, hier en overal door ingrijpende maatregelen worden bestreden – ook daar zijn wij van overtuigd.
  • Ik, u, wij allemaal kunnen helpen, alle beetjes helpen – daar zijn wij eveneens van overtuigd.

Opgewekt Maas & Waal draagt sinds 2014 als coöperatie haar steentje bij door:

  1. projecten uit te voeren die daadwerkelijk duurzame energie opleveren door middel van coöperatieve deelname van leden;
  2. voorlichting te verzorgen over energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de regio (gemeente Druten, gemeente West Maas en Waal);
  3. energiebesparing en -opwekking te stimuleren en waar mogelijk daarover te adviseren.

Opgewekt Maas & Waal is een coöperatie met leden en met vrijwilligers die het bestuur vormen en die het bestuur ondersteunen.